Diagnosi de la cultura a Barcelona 2012: Bipolaritat: Efervecència i crisi (1)*

1. Primeres impressions d’un any bipolar

La cultura d’una ciutat és el reflex viu de la pulsió d’una comunitat. L’any 2012 ha representat per a molts un sentiment estrany, quasi bipolar. D’una banda, ha estat un any d’eufòria col·lectiva davant la capacitat de mobilització ciutadana pel repte de l’emancipació nacional. De l’altra, la crisi ha arribat a totes les capes de la societat, amb efectes duríssims, inimaginables fa ben poc temps. El sector cultural, mobilitzat ja des de l’any anterior en l’intent d’aturar les retallades dels pressupostos públics destinats als equipaments i als projectes artístics i patrimonials, s’ha vist engolit per un cúmul de situacions molt complexes. A l’accentuació de la reducció dràstica dels recursos públics, tant per als projectes institucionals com per als subvencionats, s’hi han sumat el brutal increment de la pressió fiscal decidit pel Govern espanyol i l’afebliment de la demanda.

En aquest context de crisi, l’anàlisi i la reflexió —components etimològicament lligats a l’arrel grega del terme— prenen una importància crucial. Els agents culturals més dinàmics s’han llançat a replantejar de forma radical els seus projectes, trencant amb hàbits o processos que semblaven inalterables. L’esforç per internacionalitzar, amb exemples emblemàtics per part d’un nombre creixent d’empreses, productores o festivals capdavanters, s’ha sumat a les iniciatives per generar nous formats de producció o per trobar nous models de negoci, gestió i finançament. Les formes imaginatives s’han multiplicat: polítiques de preus alternatives, redimensionament de les ofertes, estratègies de coworking, generalització del micromecenatge participatiu, proliferació d’espais i formats no convencionals, etc. Evidentment, no sempre els resultats han estat els esperats ja que les circumstàncies són particularment difícils i heterogènies.

Cal tenir en compte que la crisi no agafa a tothom en les mateixes circumstàncies i amb idèntiques possibilitats de reacció. No tots els professionals ni totes les institucions tenen l’energia, els contactes i els recursos acumulats ni, per tant, la capacitat per intuir cap a on s’ha d’anar ni per modificar o tirar endavant projectes alternatius. Molts ho intenten però no aconsegueixen superar les enormes dificultats i les situacions extremadament crítiques en un moment en què les coses van mal dades i les crosses són quasi inexistents: empreses que han plegat en no poder aguantar els impagaments, que no disposen d’accés al crèdit o que han perdut bona part dels seus clients i dels canals de finançament. Una altra situació és la que mantenen persones o col·lectius apàtics, desmotivats, incapaços orgànicament o emocional de trobar sortides a la situació personal o al propi projecte. L’angoixa o el desànim és més freqüent entre els col·lectius amb poca amplitud de reacció, bé perquè la capacitat d’iniciativa ha estat tradicionalment avortada —fenomen comú en grans estructures burocràtiques—, bé perquè han crescut en entorns protegits, on qüestionar poc garantia tranquil·litat, anar fent la viu-viu i, per tant, una certa supervivència personal. Aquestes actituds poden desembocar, en certs casos, tant en desídia cap al projecte per al qual un treballa, com en menyspreu envers posicions optimistes o prepositives, o en actituds defensives que degeneren a imposar procediments administratius absurds a la resta d’iniciatives.

Aquest desànim, paradoxalment, ha afectat menys els artistes i el conjunt de professionals independents. Ells han estat, tradicionalment, la peça més fràgil del panorama cultural, però també la més preparada psicològicament i professional per trobar vies de supervivència. La creativitat d’una ciutat està particularment centrada en ells, però també en la capacitat dels equipaments i de les empreses de comptar amb aquest teixit ric i interconnectat com a proveïdors i revulsius dels seus projectes. Si les institucions dediquen els seus minvants recursos a mantenir les seves estructures i personal fix en lloc d’interactuar amb els operadors vius de la cultura de la ciutat, difícilment l’ecosistema cultural sobreviurà o serà capaç de treure algun benefici de la crisi.

Evidentment, el context no ajuda a ser valent. En l’àmbit públic s’ha optat per reduir linealment els salaris dels funcionaris i dels treballadors públics en lloc de plantejar una transformació profunda de l’Administració. D’altra banda, no hem sabut actuar ni explicar-nos per tal que la cultura fos entesa com un dels pilars del desenvolupament de la comunitat, fet especialment greu en una nació que pretén emancipar-se políticament. La capital d’un país que no generi recursos simbòlics forts, amb capacitat de cohesió interna i de projecció externa, difícilment pot aspirar a ser, a competir i a interactuar de forma eficient en un entorn tan complex com l’actual: globalitzat per un cantó, però altament arrelat a les velles estructures dels estats nació.

Caminar per la ciutat, connectar amb tot tipus de creatius i propostes, és una font inesgotable de sorpreses positives que contrasten amb el desànim de moltes persones i col·lectius, situació que la crisi amplifica. És cert que molts professionals avui estan buscant alternatives en altres regions del món, però quasi cap deixa de mantenir un lligam estret amb Barcelona. Molts dels joves professionals estrangers que han passat una etapa de la seva vida a la ciutat continuen sent antenes sinèrgiques de xarxes de cooperació en l’àmbit emprenedor o creatiu. És important que l’anhel personal envers un projecte propi, o la il·lusió col·lectiva que molts vàrem viure al voltant de la manifestació de l’11 de setembre, la més important de la història del país, ens ajudin a superar les moltes dificultats polítiques, econòmiques i socials existents. L’expressió d’uns sentiments d’emancipació nacional majoritaris han de ser compatibles amb una gran obertura de mires, voluntat d’integració i el desenvolupament d’una gran capacitat analítica crítica. El descrèdit de determinades formes de fer política, d’usurpar la voluntat democràtica de la ciutadania, o d’aplacar les possibilitats per tirar endavant una vida digna no poden deixar indiferent els actors culturals i els responsables de programar una oferta àmplia, dinàmica, accessible i plural.

Barcelona és una ciutat polièdrica, molt cosmopolita i alhora molt local, en especial en la vida dels barris i en les propostes de col·lectius molt diversos. Les iniciatives nascudes durant l’any 2012 mostren que malgrat les dificultats hi ha il·lusió per tirar endavant projectes, per fer emergir noves veus i per interactuar a través de tot tipus de xarxes amb projectes d’arreu.


Continuarà amb  2. La crisis de finançament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada