PUBLICACIONS

LLIBRES PUBLICATS
 • BONET, L.; GONZALEZ, M. (eds)(2018), La innovación abierta en cultura: ¿estrategia de supervivencia o de revitalización?, Barcelona: Gescènic.
 • BONET, L.; SCHARGORODSKY, H. (2018), Management of Theatres: models and strategies for cultural venues, Elverum (Norway): Kunnskapsverket.
 • BONET, L.; NÉGRIER, E. (eds.) (2018), Breaking the forth wall: proactive audiences in the performing arts, Elverum (Norway): Kunnskapsverket. ISBN 978-82-9482-26-0
 • BONET, L.; SCHARGORODSKY, H. (2017), Managementul teatralor. Modele și strategii pentru organizații și instituții de spectacol. Bucarest: CulturaData.
 • BONET, L.; SCHARGORODSKY, H. (2016), La gestión de teatros: modelos y estrategias para equipamientos culturales, Barcelona: Gescènic.
 • BONET, L.; NÉGRIER, E. (2015), Ulusal Kültürlerin Sonu mu? - Çeşitlilik Sınavında Kültür Politikaları, Istambul: Bilgi Universitesi.
 • NÉGRIER, E.; BONET, L.; GUERIN, M. [eds.] (2013) Music Festivals, a Changing World. An International Comparison, Paris: Michel de Maule.
 • NÉGRIER, E.; BONET, L.; GUERIN, M. [eds.] (2013) Festivals de musique(s), un monde en mutation, Paris: Michel de Maule.
 • ALONSO, G. et al. (2012), Politiques pour la créativité. Guide pour le développement des industries culturelles et créatives, Paris: UNESCO. http://www.unesco.org/culture/fr/2005convention/policyguide/
 • BONET, L.; SCHARGORODSKY, H. [eds.] (2011) La gestión de festivales escénicos. Conceptos, miradas, debates, Barcelona: Gescènic.
 • BONET, L. [ed.] (2010), L'avaluació externa de projectes culturals, Barcelona: Gescènic. Quaderns de cultura, n. 3.
 • BONET, L. [ed.] (2010), Perfil i reptes del gestor cultural, Barcelona: Gescènic. Quaderns de cultura, n. 2.
 • BONET, L.; NÉGRIER, E. [a cura] (2010), La fine delle culture nazionali? Le politiche culturali di fronte alla sfida della diversità, Roma: Armando editore.
 • ALONSO, G.; BONET, L.; GARZON, A.; SCHARGORODSKY, H. (2010), Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas, Buenos Aires: UNESCO.
 • BONET, L. [ed.] (2008), Externalització de serveis culturals públics. Qualitat i eficiència en la cooperació públic-privat, Barcelona: Gescènic. Quaderns de cultura n. 1
 • BONET, L.; NÉGRIER, E. [eds.] (2008), La fin des culutrelles nationales? Les politiques culturelles à l’épreuve de la diversité, Paris: La Découverte.
 • BONET, L.; NÉGRIER, E. [eds.] (2007), La politique culturelle en Espagne, Paris: Khartala.
 • BONET, L. (2006), Diversidad cultural y políticas interculturales en Barcelona, Barcelona: Fundación CIDOB. Serie Dinámicas interculturales n. 6.
 • BONET, L. (2006), Diversitat cultural i polítiques interculturals a Barcelona, Barcelona: Fundació CIDOB. Sèrie Dinàmiques interculturals n. 6 www.cidob.org/es/publicaciones/documentos_cidob/dinamicas_interculturales/num_6_diversitat_cultural_i_politiques_interculturals_a_barcelona
 • BONET, L. [dir.] (2003), Llibre Blanc de les Indústries Culturals de Catalunya, Barcelona: ICIC. Generalitat de Catalunya.  http://ves.cat/apHJ
 • BONET, L., CASTAÑER, X., FONT, J. [eds.] (2001), Gestión de proyectos culturales: Análisis de casos, Barcelona: Editorial Ariel.
 • BONET, L. [coord.](1995), Diversitat cultural i polítiques culturals a Europa, Barcelona: Fundació Jaume Bofill, Col.lecció L’Estat de la Qüestió núm. 5.
 • MINISTERIO DE CULTURA [Bonet, L., Riviere, I., eds.] (1993), La cultura en España y su integración en Europa, Madrid: Ministerio de Cultura, Colección Análisis y Documentos, 2.
 • BONET, L., DUEÑAS, M., PORTELL, R. (1992), El sector cultural en España ante el proceso de integración europea, Madrid: Ministerio de Cultura.
 • BERRIO, J. et al. (1990), La política cultural europea. Una proposta des de Catalunya, Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
 • BONET, L. et al. (1991), Estructura del sector teatral a Catalunya, Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 • BONET, L., CUBELES, X., MIRALLES, JM. (1989), La indústria del cinema a Catalunya. Estructura, evolució i elements per a la seva planificació, Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 • SOY, A. et al. (1984), Estructura Comercial de la Costa Brava, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona.
CAPÍTOLS DE LLIBRES PUBLICATS
 • BONET, L.; NÉGRIER, E. (2018), “La participación ciudadana en cultura en los paradigmas contemporáneos de política cultural”, en M.Cuenca y A. Makua (eds.) El desarrollo de audiencias en España. Reflexiones desde la teoría y desde la práctica. Bilbao: Universidad de Deusto. Colección de Documentos de Estudios de Ocio.
 • ZAMORANO, M.M.; BONET, L. (2018), “A conceptual framework on right and left-wing populist cultural policies: similitudes and differences from the Argentina case”, Cultural Policy and Management Yearbook 2017-18 (M. Dragićević Šešić & J. Vickery (eds.) Cultural Policy and the People: the rise of Populism and the crisis of Political Pragmatism. Istambul: Iletism.
 • BONET, L.; NÉGRIER, E. (2018), “Context and organizational challenges for citizen engagement in the performing arts”, in Bonet & Négrier (eds.) Breaking the forth wall: proactive audiences in the performing arts, Elverum (Norway): Kunnskapsverket. p. 6-20.
 • BONET, L. (2016), “La dimensión sectorial de las políticas culturales en España: balance, límites y perspectivas”, Rius, J; Rubio, A. [eds.] Treinta años de políticas culturales en España. Participación cultural, gobernanza territorial e industrias culturales. Valencia: Publicacions Universitat de València, p. 23-44. 
 • BONET, L. (2015), “Capacity building and cultural co-operation. A European and Mediterranean perspective: strategies of capacity building”, Dialogue in the Med: Exploring Identity through Networks. Valletta: Fondation de Malte, Valletta 2018 Foundation, p. 79-82. 
 • BONET, L. (2015), “Els reptes del finançament de la cultura”, Estat de la cultura i de les arts 03_2015. Repensant les polítiques culturals. Reptes i reflexions. Barcelona: CoNCA, p. 41-49.
 • BONET, L. (2014), “Estrategias gubernamentales para el desarrollo de las industrias creativas”, Schargorodsky, H.; Maccari, B. [coord.] Economía creativa. Ponencias, casos, debates. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, p. 39-50. 
 • BONET, L.; CARREÑO, T. (2013) “The context of music festivals in Spain”, NÉGRIER, E.; BONET, L.; GUERIN, M. [eds.] Music Festivals, a Changing World. An International Comparison, Paris: Michel de Maule. p. 182-192 
 • BONET, L. (2013) “Bipolaritat: efervescència i crisi”, Barcelona Cultura. Balanç 2012, Barcelona: ICUB. p. 8-33.http://asp-es.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=5714/9918/20117&lng=ca  
 • BONET, L. (2013) “Heritage tourism”, in I. Rizzo and A. Mignosa (eds) Handbook of the Economics of Cultural Heritage, Cheltenham, UK: Edward Elgar. p. 386-401.
 • BONET, L. (2012) “Patrimonio y turismo cultural: el fràgil equilibrio entre círculos virtuosos y viciosos de explotación del patrimonio cultural”, V Congreso Grupo español del IIC. Patrimonio cultural criterios de calidad en intervenciones, Madrid: Grupo español del IIC, p. 41-52.
 • BONET, L. (2012) "La dimension métropolitaine dans l’observation comparée des politiques culturelles", Sáez, J-P. [ed.] Culture, territories et société en Europe, Paris: La Découverte.
 • BONET, L. (2011) "Tipologías y modelos de gestión de festivales", Bonet, L.; Schargorodsky, H. [eds.] La gestión de festivales escénicos. Conceptos, miradas, debates, Barcelona: Gescènic, p. 41-87.
 • BONET, L.; NÉGRIER, E. (2011), “Un modèle espagnol de politique culturelle?”, Poirrier, Ph. [dir.] Pour une histoire des politiques culturelles dans le monde. 1945-2011, Paris: La Documentation Française, p. 179-196.
 • BONET, L. (2011) "Trends and challenges of observing cultural industries”, Ortega, C. [ed.] New challenges of cultural observatories. Documentos de estudios de Ocio n. 45. Bilbao: University of Deusto, p. 49-65.
 • BONET, L. (2011) "Características y retos de la observación sobre industrias culturales”, Ortega, C. [ed.] Nuevos retos de los observatorios culturales. Documentos de estudios de Ocio nº 44. Bilbao: Universidad de Deusto, p. 49-65.
 • BONET, L. (2010) "Conclusions: la gestió cultural, una professió en mutació", en L. Bonet [ed.] Perfil i reptes del gestor cultural, Barcelona: Gescènic. Quaderns de cultura, n. 2, p. 195-201.
 • BONET, L. (2009), "El llibre i la lectura, font de vells i nous intangibles", Catalunya, clúster internacional de l’edició, Barcelona: Gremi d’editors de Catalunya, p. 85-91.
 • BONET, L. (2009), "Activitats culturals: música, teatre i dansa", Lopez-Palomeque, P. [dir.] Atles del turismo a Catalunya. Mapa nacional de l’oferta i els productes turístics, Barcelona: Dep. Innovació, universtitats i empresa, p. 134-141.
 • BONET, L. (2009), "Una aproximación económica al análisis del turismo cultural", Asuaga, C. [coord.] Un encuentro no casual: cultura, ciencias económicas y derecho, Montevideo, p. 121-130. 
 • BONET, L. (2009), "Introducción al ámbito Cultura y Territorio", Manito, F. [ed.] Ciudades creativas. Vol 1 Cultura, territorio, economía y ciudad, Barcelona: Fundación Kreanta, p. 17-18.
 • BONET, L. (2009), “Características económicas del sector del teatro en España“, Elia, C.M. (recop.) La economía del espectáculo: una comparación internacional, Barcelona : Gescènic. Quaderns de cultura, n. 3. p. 13-29.
 • BONET, L.; VILLARROYA, A. (2008), "The performing arts sector and its interaction with government policies in Spain”, C. Smithuijsen (ed.), State on Stage. The impact of public policies on the performing arts in Europe, Amsterdam: Boekman Foundation, p. 171-184.
 • BONET, L. (2008), “Reflexiones a propósito de indicadores y estadísticas culturales”, Piñon, F.J. [eds.] Cuadernos de políticas culturales. Indicadores culturales 2007, Caseros, Argentina: Universidad nacional de tres de febrero, p. 95-101.
 • BONET, L. (2008), “Cultura, ciudad y desarrollo en un mundo globalizado”, Tensiones. Selección de conferencias del Programa de formación en gestión cultural, Córdoba, Argentina: Centro Cultural España-Córdoba, p. 149-171.
 • BONET, L.; NÉGRIER, E. (2008), “La fin des culturelles nacionales?”, Bonet, L.; Négrier, E. [eds.] La fin des culturelles nationales? Les politiques culturelles à l’épreuve de la diversité, Paris: La Découverte, p. 187-210.
 • BONET, L. (2007), “Aproximación al análisis económico de la oferta y la demanda cultural”, Rubio, J.A. (Ed.) Fundamentos de ciencias sociales aplicados a la gestión cultural, Madrid: Comunidad de Madrid; AGETEC, p. 75-109.
 • BONET, L. (2007), “Le soutien gouvernemental aux industries culturelles: Interets domestiques et globalisation”, L. Bonet; E. Négrier (eds.), La politique culturelle en Espagne. Khartala, p. 77-101.
 • BONET, L. (2007), “Les polítiques locals de suport a les indústries culturals: situació actual i perspectivas de futur”, Figueres, JM; Ponsa, A; Reig, A (coord.) Cultura i municipi. Polítiques culturals municipals a Catalunya: 60 aportacions. Bellaterra: Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona.
 • BONET, L. (2007), “El lugar de la economía de la cultura como disciplina contemporánea”, Economía de la cultura. Buenos Aires: Observatorio cultural. Postgrado en administración de artes del espectáculo, p. 17-43.
 • BONET, L. (2006), “Els sectors implicats en el procés creatiu i econòmic de la cultura”, La cultura a la Unió Europea. Les possibilitats d’un mercat intel·ligent. Barcelona: Grup socialista al Parlament Europeu, p. 56-66.
 • BONET, L. (2006), “El perfil del gestor cultural al segle XXI”, I Congrés internacional sobre la formació dels gestors i tècnics de cultura. Actes. València: Diputació de València. SARC, p. 105-112.
   http://descarga.sarc.es/Actas2007/CD_congreso/pdf_v%5C2%5C2.1.pdf
 • BONET, L. (2006), "L’estat actual de la factoria cultural a Espanya", Informe econòmic i social de les Illes Balears 2005, Palma de Mallorca: Caixa de Balears “Sa Nostra”, p. 502-508. www.cre.uib.es/internet/cre.nsf/pernomcurt/informe38?OpenDocument&ko_idio=02
 • BONET, L. (2006), "Cultural diversity and intercultural policies in Barcelona", ILCZUK, D; ISAR, Y.R. [eds.], Metropolis of Europe. Diversity in Urban Cultural Life, Warszawa: CIRCLE publication 14, p. 40-97. www.scribd.com/doc/9335415/BONET-L-2006-Cultural-divesity-and-intercultural-policies-in-Barcelona
 • BONET, L. (2006), "A la recerca d’indicadors culturals: quins, com i per a qui", Els indicadors en la gestió cultural. Meridians 2005. IV Jornades  per a programadors culturals, Castelló: Universitat Jaume I, p. 12-18.
 • BONET, L.; GONZÁLEZ, C. (2006), “El cine mexicano y latinoamericano en España y en la U.E.”, GARCÍA CANCLINI, N.; MANTECÓN, A.R.; SÁNCHEZ RUIZ, E. [eds.], Situación actual y perspectivas de la industria cinematográfica en México y en el extranjero, México: Universidad de Guadalajara-IMCINE.
   www.scribd.com/doc/11123772/BONET-GONZALEZ-Cine-no-y-Mexicano-en-Espana
 • BONET, L. (2005), “Turismo cultural”, TOWSE, R. [ed.], Manual de economia de la cultura, Madrid: Fundación Autor, p: 761-771.
 • BONET, L. (2004), "Políticas de cooperación e industrias culturales en el desarrollo Euro-Latinoamericano", Industrias culturales y desarrollo sustentable, México: Secretaría de relaciones exteriores, Conaculta, OEI, p. 165-200.
 • BONET, L. (2004), "La estrategia cultural de Turisme de Barcelona, un consorcio público-privado de éxito", FONT, J. (Coord.) Casos de turismo cultural. De la planificación estratégica a la gestión del producto, Barcelona: Ed. Ariel, p. 235-259.
 • BONET, L. (2003), “Economia de la cultura: la gestió d’intangibles”, Jornada dels Economistes: La nova Europa en l’economia mundial, Barcelona: Col·legi d’Economistes de Catalunya, p. 259-261.
 • BONET, L.; NEGRIER, E. (2003), “L’observation culturelle face à la globalisation. Quelles sources d’information pour évaluer quells objectifs de politique culturelle?”, Actes du Colloque International sur les statistiques culturelles; Proceedings of the International Symposium on culture Statistics; Montréal 21-23 Octobre 2002, Montréal: UNESCO Institut for Statistics; Institut de la Statistique du Québec, p: 101-116. www.uis.unesco.org/template/pdf/cscl/proceedings.pdf
 • BONET, L. (2003), “Cultural Tourism”, TOWSE, R. [ed.], Handbook of Cultural Economics, Glos: Edward Elgar, p: 187-193.
 • BONET, L. (2002), “Industrias culturales y desarrollo en Iberoamérica: Antecedentes para un debate”, GARCÍA CANCLINI, N. [coord.], Iberoamérica 2002. Diagnóstico y propuestas para el desarrollo cultural, México: Santillana; OEI, p: 249-277.
 • BONET, L.; ALMACELLES, F. (2001), “La recuperación de la versión original: el caso de los cines Verdi”, BONET, L., CASTAÑER, X., FONT, J. [eds.], Gestión de proyectos culturales: Análisis de casos, Barcelona: Editorial Ariel, p: 144-165.
 • BONET, L. (2001), “Les polítiques culturals a Catalunya: un espai d’acords bàsics en un context d’alt dinamisme”, GOMÀ, R.; SUBIRATS, J. [coord.], Govern i polítiques públiques a Catalunya (1980-2000): Autonomia i benestar, Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, Servei de publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona., p: 303-325.
 • BONET, L. (2001), “La production et le marché audiovisuel Ibéro-Américain face aux défis de la mondialisation”, Peten, S.-M., Sojcher, F., Thiec, Y. [Coord.] Cinema, Audiovisuel, Nouveaux Médias. La convergence: un enjeu europeén, Paris: L’Harmattan, p: 229-250.
 • BONET, L.; BUQUET, G. (2000), “Quelques éléments de réflexion à propos de l’Espace Cinématographique latinoaméricain. Synthèse du rapport “Panorama de l’Industrie du Cinéma Latinoaméricain” élaboré avec le soutien du Bureau Européen de la Banque Interaméricaine du Développement” / “Algunos elementos para una reflexión acerca del Sector Cinematográfico latinoamericano. Síntesis del informe “Panorama de la Industria Cinematográfica Latinoamericana” producido con el apoyo de la Oficina Europea del Banco Interamericano de Desarrollo”, Les industries culturelles dans la relation Europe Amérique Latine / Las industrias culturales en la relación Europa América Latina, Banque Interámericain de Development, p: 1-19.
 • BONET, L. (2000), “Prospectiva en el comercio de servicios y de productos culturales”, Las Cooperativas de Consumidores ante los productos culturales, Madrid: Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, p: 9-11.
 • BONET, L.; GREGORIO, A. (2000), “Estructura y factores de cambio en la comercialización del libro”, Las Cooperativas de Consumidores ante los productos culturales, Madrid: Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, p: 25-58.
 • BONET, L. (2000), “Nous reptes per les polítiques culturals a Catalunya”, MORAGAS, M.; COROMINES, M. [eds.] Informe de la comunicació a Catalunya 2000, Bellaterra: Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, p: 347-357.
 • BONET, L. (2000), “Promoting Cultural Industries: Wich Approach?”, Culture Industries in Europe – Regional Development Concepts for Private-Sector Cultural Production and Services, Proceedings of the European Congress of Experts [Essen: May 1999], Düsseldorf: MWMTV, MASSKS, p: 53-54.
 • BONET, L. (1999), "Evolución y nuevos retos de las políticas culturales en España", UGARTE, D. [Coord.] Análisis y conclusiones del Plan Integral de la creación y del autor, Madrid: Fundación Autor, p. 160-182. www.deugarte.com/plan_integral_creacion.pdf
 • BONET, L et al. (1999), “L’accés i el consum de béns culturals”, TRIADÚ, J. [dir.] Jornades de debat Catalunya, demà, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Textos i documents núm. 18, p: 485-521.
 • BONET, L.; GREGORIO, A. de (1999), “La industria cultural española en América Latina”, GARCIA CANCLINI, N.; MONETA, C [coord.] Las industrias culturales en la integración Latinoamericana; Buenos Aires: Eudeba, p: 77-111; México: Grijalbo. SELA., UNESCO, p: 87-128.
 • BONET, L. (1998), “Latin-American Audiovisual Production and Market, and the Challenge of Globalisation”, JÄKEL, A. [ed.] What convergence for which media? Summary of the Papers Presented to the First European Audiovisual Seminar, Bristol: University of West of England, p: 78-79.
 • BONET, L. (1998), “Formación de público y consumo cultural”, ZAPATA JARAMILLO, C.M. [ed.] Gestión cultural de Iberoamérica y el Caribe, Medellín.
 • BONET, L. (1998), “The Theatre System of Spain”, MAANEN, H. van; WILMER, S.E. [eds.] Theatre Worlds in Motion: Structures, Politics and Developments in the Countries of Western Europe, Amsterdam, Atlanta: Editions Rodopi B.V, p: 540-589.
 • BONET, L.; BARÓ, E. (1998), “Cultural and Economic Development in Catalonia”, KILDAY, A. [ed.] Culture and Economic Development in the Regions of Europe, Llangollen (UK): Ectarc, p: 137-153.
 • BONET, L.; CUBELES, X.; ROSELLÓ, J. (1997), “An Approach to Management Control and Evaluation of Public Cultural Centres”, FITZGIBBON, M.; KELLY, A. [eds.] From Maestro to Manager: Critical Issues in Arts and Culture Management, Dublin: Oak Tree Press, p: 85-95.
 • BONET, L. (1997), “Estadísticas e indicadores al servicio del análisis del sector cultural y de la evaluación de las políticas públicas de cultura”, La economía de la cultura Iberoamericana. III Seminario sobre Políticas Culturales Iberoamericanas: Madrid, 11 al 15 de diciembre de 1995, Madrid: OEI; Fundación CEDEAL. www.scribd.com/doc/9270661/BONET-L-1997-Estadisticas-e-Indicadores-Al-Servicio-Del-Analisis-Del-Sector-Cultural-y-de-La-Evaluacion-de-Las-Politicas-publicas-de-Cultura
 • BONET, L. (1996), “Le musée et les collectivités locales”, BONAZZA, E.; MONTOVANI, E. [eds.] Propositions pour l’emploi dans le secteur des musées dans l’Union Européenne. Actes du colloque Trento 25-26 octobre 1996, Perugia: SEU Servizio Europa, p: 129-132.
 • BONET, L. (1995), “La circolazione dei prodotti dell’industria culturale: Relazione di sintesi”, BODO, C.; FISHER, R. [eds.] Armonia o disordine per la cultura in Europa?: l’impatto del Mercato Unico e del Trattato di Maastricht, Roma: Quaderni di Vita Italiana, Atti del seminario Venezia, 26-28 febbraio 1993, p: 107-109, 241-243.
 • BONET, L. (1995), “World Music and local markets: some ideas from a cross-sectional analysis” en BENHAMOU, F.; FARCHY, J., SAGOT-DUVAUROUX, D. [eds.] Actes du colloque: Approches comparatives en économie de la culture, (Paris: 1995) Paris: Université de Paris I-Panhéon Sorbonne, Intergroupe de recherche en économie de la culture, ADDEC, p: 145-155.
 • BONET, L. (1995), “Propostes de temes o idees a debat per INTERACCIÓ’94”, INTERACCIÓ’94, Barcelona: Diputació de Barcelona p: 54-57.
 • BONET, L. (1995), “La Unión Europea y la educación”, Enciclopedia Europa, Barcelona: Planeta.
 • BONET, L. (1995), “La Unión Europea y la cultura”, Enciclopedia Europa, Barcelona: Planeta.
 • BONET, L.; GIFREU, J.; MARÍ, I. (1995), “Diversitat cultural i transnacionalització dels mercats culturals”, BONET, L. [coord.] Diversitat cultural i polítiques culturals a Europa, Barcelona: Fundació Jaume Bofill, L’Estat de la Qüestió, n. 5, p: 9-31.
 • FOSSAS, E.; SUBIRATS, J.; BONET, L. (1995), “Polítiques culturals, descentralització i globalització” en BONET, L. [coord.] Diversitat cultural i polítiques cultulals a Europa, Barcelona: Fundació Jaume Bofill, L’Estat de la Qüestió, n. 5, p: 35-49.
 • BONET, L. (1995), “Cultura, concentració i polítiques de cultura i comunicació a Catalunya”, Actes del II Congrés de Mitjans de Comunicació, València: Quaderns 3 - 4, p: 163-173.
 • BONET, L. et alii (1994), “Estimación del gasto público en cultura en España. Año 1993”, Centre d’Estudis de Planificació. Monografía incorporada íntegramente en MINISTERIO DE CULTURA (1994), Mapa de Infraestructuras, Operadores y Recursos Culturales, MIOR, Madrid: Ministerio de Cultura, p: 153-237.
 • BONET, L. (1994), “Contexto, criterios y necesidades de formación del gestor cultural”, GUEDEZ, V.; MENENDEZ, C. [eds.] Formación en gestión cultural, Santafé de Bogotá: SECAB, p: 21-29.
 • BONET, L. (1993), “Conèixer el públic”, Per a tots els públics, Tàrrega: Fira del Teatre al carrer, Col.lecció de la llotja n. 2, p: 23-30.
 • BONET, L. (1993), “The Impact on Society of the Economic Integration Process”, The Impact of Changing International Relations on the Scientific and Technical Community, AGARD Conference Proceedings 523 [Copenhagen: October 1992]. Loughton, Essex: Specialised Printing Services Limited, p: 3.1-3.7.
 • BONET, L. (1993), “Estat i cultura”, El paper de l’estat al segle XXI. I: Materials previs, Barcelona: Fundació Jaume Bofil, p: 187-192.
 • BONET, L. (1993), “Estat i cultura”, El paper de l’estat al segle XXI. II: Jornades de debat, Barcelona: Fundació Jaume Bofil, p: 267-272.
 • BONET, L. (1991), “Los condicionantes económicos del mercado cultural”, La política cultural europea. Una aproximación desde Cataluña al problema de las identidades culturales, Madrid: Fundación Encuentro, p: 71-85.
 • BONET, L. (1991), “Distribution et explotation audiovisuel en Catalogne”, Images et réseaux: pour une diffusion européenne des images de la Méditerranée. Actes du Colloque International. Festival International du Cinema Mediterranéen de Montpellier (XII: Montpellier: 1990). En collaboration avec l’IDATE. Montpellier: Institut de l’audiovisuel et des télécommunications en Europe, p: 88-90.
 • BONET, L. (1990), “Els condicionants econòmics del mercat cultural”, BERRIO, J. et alii, La política cultural europea. Una proposta des de Catalunya, Barcelona: Fundació Jaume Bofill, p: 63-78.
 • BONET, L.; SENDRA, G. (1990), “Les Orchestres symphoniques en Europe”, WANGERMÉE, R. [ed.] Les Malheurs d’Orphée. Culture et profit dans l’économie de la musique, Bruxelles-Liege: Pierre Mardaga, p: 61-71.
 • BONET, L. (1989), “La formation d’administrateurs culturels en Espagne: nouvelles perspectives à partir d’une action universitaire”, LEROY, D. [ed.] Formation et mobilité des administrateurs culturels dans la perspective de 1993 et dans le cadre de la relance de la’action culturelle dans la Communauté Européenne, Chantilly.
 • BONET, L.; SENDRA, G. (1989), “La gestion des services culturelles en Catalogne”, BOURE, R., LEFEBVRE, A. [eds.] Approches de la production culturelle territoriale. Actes des Journées d’Étude du G.R.I.C.C., Toulouse.
 • BONET, L.; DELÀS, I.; FRIGOLA, R. (1984), “Elements bàsics per una definició de l’àmbit local a Catalunya”, III Curs d’Estudis Pirinencs, Barcelona: Fundació Caixa de Catalunya, p: 67-75.


ARTICLES PUBLICATS EN REVISTES
 • BONET, L. (2012), “La cooperación cultural iberoamericana en la encrucijada: papel y retos”, Cuadernos de Observación en Gestión y Políticas Culturales. Serie del Boletín de Gestión Cultural, 1, p. 85-94
 • BONET, L.; DONATO, F. (2011), "The financial crisis and its impact on the current models of governance and management of the cultural sector in Europe", Encatc Journal of Cultural Management and Policy, n. 1, p. 4-11. http://www.encatc.org/pages/fileadmin/user_upload/Journal/JOURNAL_VOL1_ISSUE1_DEC2011.pdf
 •  BONET, L.; NÉGRIER, E. (2011), "La tensión estandarización-diferenciación en las políticas culturales. El caso de España y Francia", Gestión y Análisis de Políticas Públicas, n. 6, p. 53-73.
 •  BONET, L.; COLBERT, F.; COURCHESNE, A. (2011), "From Creative Nations to Creative Cities: an example of center-periphery dynamic in cultural policies”, City, culture and Society, Vol. 2, n. 1, p. 3-8. doi:10.1016/j.ccs.2011.02.001.
 • BONET, L.; NÉGRIER, E. (2011), "The end(s) of national cultures? Cultural policy in the face of diversity ",  International Journal of Cultural Policies, Vol. 17 n.  5, p. 574-589.
 • BONET, L. (2010), "Dimensió económica dels museus al segle XXI", Mnemòsine. Revista catalana de museologia. n. 5, p.
 • BONET, L.; NÉGRIER, E. (2010), "Cultural policy in Spain: Processes and Dialectics", Cultural Trends, Vol. 19, n. 1-2, p. 41-51 
 • BONET, L. (2009), "Las economías de localización en el sector cultural: una propuesta sobre factores conformadores de capitalidad cultural aplicado al caso de Barcelona", International Management Journal, Vol 13, n.e. p. 53-74.
 • BONET, L.; VILLARROYA, A. (2009), "La estructura de mercado del sector de las artes escénicas en España", Estudios de economía aplicada, Vol 27-1. p. 311-336.
 • BONET, L. (2008), "Obituary. J. Mark Schuster (1951-2008)", Journal of Cultural Economics, Vol 32, n. 2. p. 153-154.
 • BONET, L. (2008), "Transformacions i paradoxes en el comportament econòmic del sector cultural", Cultura, n. 2, Juliol, p. 42-53.
  http://cultura2.gencat.cat/revistacultura/_pdf/535552C02_03LluisBonet.pdf
 • BONET, L. (2008), "Ciutat, cultura i models turístics", Barcelona Metrópolis, n. 72, Estiu, p. 66-69. www.scribd.com/doc/9336575/BONET-L-2008-Ciutat-cultura-i-models-turistics
 • BONET, L. (2008), "Ciudad, cultura y modelos turísticos", Barcelona Metrópolis, n. 72, Verano, p. 66-69. www.bcn.es/publicacions/b_mm/ebmm72/bmm72.pdf
 • BONET, L. (2008), "In Memoriam de Mark Schuster (1951-2008)", Butlletí de l’APGCC, març, n. 60. www.gestorcultural.org/boletin/docs/memoriam_Mark_Schuster.pdf
 • BONET, L. (2008), "Porqué finalmente llegó el momento de la estadística cultural. Gozos y desvelos de un investigador ", Índice. Revista de estadística y sociedad, n. 24, enero, p. 25-26. www.revistaindice.com/numero26/p25.pdf
 • BONET, L. (2007), "Una aproximación a la economía de la cultura en España. El caso de las artes escénicas", Economia della cultura, Anno XVII, n. 4, p. 439-450.
 • BONET, L. (2005), "Luces y sombras del patrimonio cultural como yacimiento de empleo", HP Boletín del IAPH, n. 54, julio, p. 36-43.
 • BONET, L. (2005), "Mercat cultural i indústria turística. Paradoxes i reptes del turisme cultural", DCIDOB, n. 93, p. 14-17. www.cidob.org/es/publicaciones/revistas/dcidob/dcidob_93_turisme_i_sostenibilitat_cultural
 • BONET, L. (2005), "Factores condicionantes de la participación cultural", Boletín GC. Portal Iberoamericano de gestión cultural, [abril] n. 11, p. 2-5,
  www.gestioncultural.org/gc/boletin/pdf/Indicadores/LBonet-Indicadores.pdf
 • BONET, L. (2004), "Una reflexión en clave latinoamericana", Observatorio. Industrias culturales de la ciudad de Buenos Aires, Dossier Economía y Cultura n. 1, noviembre, p. 38-43, www.buenosaires.gov.ar/cultura/observatorio/documentos/publicacion_revista_observatorio_1.pdf
 • BONET, L. (2004), "Què implica promoure la participació en l'àmbit de la cultura? ", Barcelona cultura, n. 18, novembre-desembre, p. 10-11.
 • BONET, L. (2004), "La excepción cultural", Análisis del Real Instituto Elcano, n. 94/2004, www.realinstitutoelcano.org/analisis/513.asp
 • BONET, L. (2004), "Reflexiones a propósito de indicadores y estadísticas culturales", Boletín GC. Portal Iberoamericano de gestión cultural, [maig] www.gestioncultural.org/gc/boletin/pdf/Indicadores/LBonet-Indicadores.pdf
 • BONET, L. (2003), "El sector audiovisual: nou motor de la indústria cultural catalana", Nota d’Economia, n. 76-77, p. 103-114. www.gencat.net/economia/progecon/ecocat/sumari_76_77.htm
 • BONET, L. (2003), "La publicació del Llibre blanc de les indústries culturals de Catalunya", BiD. Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, n. 10.
 • BONET, L. (2003), "Les indústries culturals: reptes i oportunitats", Trípodos, n. 14, p. 59-69. www.tripodos.com/pdf/14M_6bonet.pdf
 • BONET, L. (2002), "El turisme cultural al SICT: Espai per una reflexió estratègica", TotCETT, n. 3 [abril], p: 13.
 • BONET, L. (2001), "Planificar y evaluar: dos fases indisociables de la gestión cultural", Periférica [diciembre], n. 2, p: 41-50.
  http://diana.uca.es/search~S7*spi?/fperif%C3%A9rica/fperiferica/1,38,232,B/l962&FF=fperiferica+15771172+2001+n+2&3,,11,0,-1
 • BONET, L. (2001), "Les polítiques culturals davant la globalització", Àmbits de política i societat, n. 19-20, [Tardor], p: 52-56.
 • BONET, L. (2000), "Diversitat cultural i globalització econòmica", Transversal, revista de cultura contemporània, n. 13, p: 70-74
 • BONET, L. (2000), "La producción y el mercado audiovisual Iberoamericano frente a los retos de la mundialización", Dia·logos de la Comunicación, n. 57, [marzo], p: 61-75.
 • BONET, L. (2000), "El Llibre Blanc de la Cultura", L’Avenç, n. 245, [març], p: 71.
 • BONET, L. (1999), “Evolución y retos de la política cultural en España”, Tablero. Revista del Convenio Andrés Bello, n. 61 [agosto], p: 89-99.
 • BONET, L. (1999), “La politique culturelle en Espagne: évolution et enjeux”, Pole Sud. Revue de Science Politique, n. 10 [mai], p: 58-74.
 • BARÓ, E.; BONET, L. (1997), “Els problemes d’avaluació de l’impacte econòmic de la despesa cultural”, Revista Econòmica de Catalunya, n. 31, p: 76-83.
 • BONET, L.; BARÓ, E. (1997), “Presentació del dossier Economia de la cultura”, Revista Econòmica de Catalunya, n. 31, p:58.
 • BONET, L. (1997), “Entrevista a Lluís Monreal”, Revista Econòmica de Catalunya, n. 31, p. 136-144.
 • BONET, L. (1997), “El estado como árbitro”, Cultura, n. 18 (Mayo), Santiago de Chile: Secretaría de Comunicación y Cultura, p: 22.
 • BONET, L. (1996), “Nuevas posibilidades de empleo relacionadas con las innovaciones en la gestión y administración del museo. Nemus. Informe Español”, Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, n. 17, año IV, diciembre, p: 78-85.
 • BONET, L. (1996), “A cultura contemporánea, un sector mercantilizado”, Grial, n. 130, Tomo XXXIV, abril-maig-juny, p: 175-182.
 • BONET, L. (1995), “Entrevista a David Throsby”, Papeles de Economía/Cultura, n. 4, primavera-otoño, p: 1.
 • BONET, L. (1994), “Desarrollo económico, recursos públicos y patrimonio”, Papeles de Economía/Cultura, n. 2, verano, p: 3.
 • BONET, L. (1994), “Desenvolupament econòmic, recursos públics i patrimoni”, Ressó de Ponent, n. 119, maig, p: 23-25.
 • BONET, L. (1994), “Economia i cultura, mútua dependència?”, Cultura, n. 54, p: 61, març.
 • BONET, L. (1993), “Cultural Policy in Spain: The Regional Challenge”, Cultural Economics. Fédération Européenne des Associations pour l’Economie de la Culture, Bologna: Il Mulino, p: 55-63.
 • BONET, L. (1991), “Vers un mercat europeu de la cultura?”, Cultura, n. 27, p: 40-42, octubre.
 • BONET, L. (1990), “El gestor cultural, una professió en formació”, Cultura, n. 18, p: 17-19, desembre.
 • BONET, L.; PLA, J. (1990), “Intervenció pública i oferta teatral a Catalunya”, Cultura, n. 16, p: 27-50, octubre.
 • BONET, L.: SENDRA, G. (1989), “Les orquestres simfòniques a Europa”, Papers de Seminari, Vol. I, n. 31, p: 307-324.
 • BONET, L. (1989), “Les subvencions intergovernamentals en cultura”, Papers de Seminari, Vol. I, n. 31, p: 271-306.
 • BONET, L.; SENDRA, G. (1988), “El nou auditori, eix de l’estratègia musical de la ciutat”, Barcelona Metròpolis Mediterrània, Quadern Central n. 11, p: 124-125.
 • BONET, L. (1988), “La mercantilización y el valor simbólico de la cultura. Claves para una lectura económica de los fenómenos culturales”, Referencias, n. 5, p: 38-43.
 • BONET, L. (1988), “L’economia de la cultura, una especialitat que s’obre camí”, Revista Econòmica de Catalunya, n. 9, p: 26-31.
 • BONET, L. (1986), “Sector agrari i especialitat ramadera a la comarca d’Osona”, Arrel, n. 13, p: 14-17.
 • BONET, L. (1984), “Els efectes de la crisi sobre l’economia familiar a Catalunya”, Quaderns d’orientació familiar, n. 96, p: 7-16