CV

Breu currículum professional (más adelante en español) (next in English)
 • Professor titular d'economia aplicada de la Universitat de Barcelona. Expert en Economia, Gestió i Polítiques de la Cultura.
 • Director del Programa de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona (des de 1989).
 • ACTIVITAT FORMATIVA: Docent i conferenciant internacional. A més de docent en assignatures de grau, és professor dels diversos cursos de postgrau del Programa de Gestió cultural de la UB:
  • Màster oficial en gestió cultural (90 crèdits)
  • Màster en Gestió d'institucions i empreses culturals (60 crèdits)
  • Màster en Patrimoni mundial i projectes culturals pel desenvolupament (60 crèdits)
  • Diploma de postgrau en Disseny de projectes culturals (30 crèdits)
  • Diploma de postgrau en Cooperació i gestió cultural internacional (30 crèdits)
  • Diploma de postgrau en Producció i gestió d'espectacles i festivals (30 crèdits)
  • Diploma de postgrau en Territoris creatius i turisme cultural (30 crèdits)
 • ACTIVITAT DE RECERCA:
  • Coordina la línia de recerca en Gestió de la cultura i el patrimoni del Programa de Doctorat Societat i Cultura de la Universitat de Barcelona.
  • Investigador del grup de recerca: Cultura i continguts digitals: aspectes documentals, polítics i econòmics, de la Universitat de Barcelona.
  • Investigador del centre de recerca noruec sobre industries culturals Kunnskapsverket, establert a la Inland Norway University of Applied Sciences.
  • Coordinador o codirector de diversos projectes de recerca internacionals: Festudy, Be Spectactive!, Eulac Focus.
  • Autor de nombrosos llibres i articles. Veure l'apartat Publicacions del blog.
  • Ha estat investigador invitat al Massachusetts Institute of Technology i professor invitat a la Universitat de Montpeller.
  • Ha estat President del Jurat del Cultural Policy Research Award, i jurat dels premis Roca Boncompte de gestió cultural, i del ENCATC Research Award on Cultural Policy and Cultural Management.
  • Guanyador del Premi de recerca del CAC amb La indústria audiovisual davant la digitalització (2002).
 • ACTIVITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT:
  • Organitzador d'un gran nombre de Jornades, coloquis i seminaris professionals.
  • Conferenciant en seminaris, jornades i congressos professionals i acadèmics en una cinquantena de països diferents: Alemanya, Argentina, Àustria, Austràlia, Bèlgica, Brasil, Canadà, Colòmbia, Croàcia, Dinamarca, Equador, Eslovàquia, Espanya, Estats Units, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Japó, Letònia, Lituània, Malta, Marroc, Mèxic, Noruega, Països Baixos, Panamà, Paraguai, Perú, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Dominicana, República de Moldova, República Txeca, Romania, Rússia, Sèrbia, Sud-Àfrica, Suècia, Suïssa, Turquia, Ucraïna, Uruguai, Veneçuela, Xile i Xina.
  • Impulsor de les webs professionals: www.gestioncultural.org, www.profestival.net, www.culturalbox.org
 • RESPONSABILITATS INSTITUCIONALS ANTERIORS:

Breve currículum profesional:
 • Profesor titular de economía aplicada de la Universidad de Barcelona, especializado en gestión, política y economía de la cultura.
 • Director del Programa de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona (desde 1989). 
 • ACTIVIDAD FORMATIVA: Docente y conferenciante internacional. Además de docent de distintas asignaturas de grado, es profesor de los diversos cursos de postgrado del Programa de Gestión cultural de la UB:
  • Master oficial en gestión cultural (90 créditos)
  • Master en Gestió d'institucions i empreses culturals (60 créditos)
  • Master en Patrimonio mundial y proyectos culturales para el desarrollo (60 créditos)
  • Diploma de postgrado en Diseño de proyectos culturales (30 créditos)
  • Diploma de postgrado  en Cooperación y gestión cultural internacional (30 créditos)
  • Diploma de postgrado en Producción y gestión de espectáculos y festivales (30 créditos)
  • Diploma de postgrado  en Territorios creativos y turismo cultural (30 créditos)
 • ACTIVIDAD INVESTIGADORA:
  • Coordina la linea de investigación en Gestió de la cultura y el patrimonio del Programa de Doctorado Sociedad y Cultura de la Universidad de Barcelona.
  • Investigador del grupo de investigación: Cultura y contenidos digitales: aspectos documentales, políticos y económicos de la Universidad de Barcelona.
  • Investigador del centro de investigación sobre industrias culturales Kunnskapsverket, establecido en la Inland Norway University of Applied Sciences
  • Coordinador o codirector de diversos proyectos de investigación internacionales: Festudy, Be Spectactive!, Eulac Focus.
  • Autor de numeros libros y artículos. Ver el apartado Publicaciones del blog.
  • Ha sido investigador invitado del Massachusetts Institute of Technology y profesor invitado en la Universidad de Montpellier.
  • Ha sido Presidente del Jurat del Cultural Policy Research Award, y jurado de los premios Roca Boncompte de gestión cultural, y del ENCATC Research Award on Cultural Policy and Cultural Management, entre otros.
  • Ganador del Premio de investigación del CAC con La indústria audiovisual ante la digitalitzación (2002).
Brief professional curriculum:

 • Full professor on aplied economy at the University of Barcelona. My fields of specialization are cultural economics, cultural policies and arts management.
 • Coordinator of the Master of Cultural Manament (with a research and professional itinery), President of the PhD programme on Cultural and Heritage Management, and Director of the Long live training Program on Cultural Management at the University of Barcelona. This last one have 5 part time courses:
  • Master in Cultural Management (60 ECTS)
  • Diploma in Cultural Piolicies and management (30 ECTS)
  • Diploma in International Cultural Management and Cooperation (30 ECTS)
  • Diploma in Cultural Tourism (30 ECTS)
  • Diploma in Performing Arts Production (30 ECTS)