CV

Breu currículum professional (más adelante en español) (next in English)
 • Professor titular d'economia aplicada de la Universitat de Barcelona. Expert en Economia, Gestió i Polítiques de la Cultura.
 • Director del Programa de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona des de 1989. Aquest programa s'estructura en 3 línies d'actuació: Formació, Recerca i Transferència de coneixement.
 • ACTIVITAT FORMATIVA: Docent i conferenciant internacional. El Programa de Gestió cultural de la UB consta dels següents cursos de postgrau:
  • Màster oficial en gestió cultural (90 crèdits)
  • Màster en Gestió d'institucions i empreses culturals (60 crèdits)
  • Màster en Patrimoni mundial i projectes culturals pel desenvolupament (60 crèdits)
  • Diploma de postgrau en Disseny de projectes culturals (30 crèdits)
  • Diploma de postgrau en Cooperació i gestió cultural internacional (30 crèdits)
  • Diploma de postgrau en Producció i gestió d'espectacles i festivals (30 crèdits)
  • Diploma de postgrau en Territoris creatius i turisme cultural (30 crèdits)
 • ACTIVITAT DE RECERCA:
  • Coordina la línia de recerca en Gestió de la cultura i el patrimoni del Programa de Doctorat Societat i Cultura de la Universitat de Barcelona.
  • Membre del grup de recerca Cultura i continguts digitals: aspectes documentals, polítics i econòmics
  • Investigador de Kunnskapsverket, el centre de recerca noruec sobre industries culturals
  • Autor de nombrosos llibres i articles. Veure l'apartat Publicacions del blog.
  • Ha estat investigador invitat al Massachusetts Institute of Technology i professor invitat a la Universitat de Montpeller.
  • Ha estat President del Jurat del Cultural Policy Research Award, i jurat dels premis Roca Boncompte de gestió cultural, 
  • Guanyador del Premi de recerca del CAC amb La indústria audiovisual davant la digitalització (2002).
 • ACTIVITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT:
  • Organitzador d'un gran nombre de Jornades, coloquis i seminaris professionals.
  • Conferenciant en seminaris, jornades i congressos professionals i acadèmics a Alemanya, Argentina, Àustria, Austràlia, Bèlgica, Brasil, Canadà, Colòmbia, Croàcia, Dinamarca, Equador, Eslovàquia, Espanya, Estats Units, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Japó, Letònia, Lituània, Malta, Marroc, Mèxic, Noruega, Països Baixos, Panamà, Paraguai, Perú, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Dominicana, República de Moldova, República Txeca, Romania, Rússia, Sèrbia, Sud-Àfrica, Suècia, Suïssa, Turquia, Ucraïna, Uruguai, Veneçuela, Xile i Xina.
  • Impulsor de les webs professionals: www.gestioncultural.org, www.profestival.net, www.culturalbox.org
 • RESPONSABILITAT INSTITUCIONALS ANTERIORS:

Breve currículum profesional:
 • Profesor titular de economía aplicada de la Universidad de Barcelona, especializado en gestión, política y economía de la cultura.
 • Director del Programa de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona desde 1989. El programa se estructura en 3 lineas de actuación: Formació, Investigación y Transferencia de conocimiento.
 • ACTIVIDAD FORMATIVA: (Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Croacia, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Malta, Marruecos, México, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, República Checa, República de Moldova, Rumania, Rusia, Turquía, Serbia, Suecia, Suráfrica, Ucrania, Uruguay y Venezuela).
  • Coordinador del Master oficial en gestión cultural y del Programa de Doctorado en gestión de la cultura y el patrimonio, así como Director de los Cursos de Postgrado en Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona. Estos últimos, dirigidos a la formación continua de profesionales, son:
  • Máster en gestión de instituciones y empresas culturales (60 ECTS)
  • Diploma de postgrado en gestión y políticas culturales (30 ECTS)
  • Diploma de postgrado en gestión y cooperación internacional (30 ECTS)
  • Diploma de postgrado en producción y gestión de espectáculos (30 ECTS)
  • Diploma de postgrado en turismo cultural (30 ECTS)
 • ACTIVIDAD INVESTIGADORA: 
  • He sido investigador invitado en el Massachusetts Institute of Technology y profesor invitado en la Universidad de Montpelier.
 • Mi actividad docente e investigadora me ha llevado a dar conferencias en más de cuarenta países distintos de Europa, América, Africa y Asia.  
 • Soy el Presidente del Jurado del Cultural Policy Research Award que otorga la Fundación Europea de la Cultura y miembro de la Junta de la Association of Cultural Economics International (ACEI). He sido Presidente del European Network of Cultural Administration Training Centers (ENCATC), y Vicepresidente de la Cooperativa ABACUS y la Assotiation of Arts Administration Educators (AAAE).
 • Gané el Premio de investigación del CAC con un trabajo sobre La industria audiovisual ante la digitalización (2002). Soy autor de numeroso libros y artículos de análisis del sector cultural que podeis encontrar citados en el apartado Publicaciones de este blog.

Brief professional curriculum:

 • Full professor on aplied economy at the University of Barcelona. My fields of specialization are cultural economics, cultural policies and arts management.
 • Coordinator of the Master of Cultural Manament (with a research and professional itinery), President of the PhD programme on Cultural and Heritage Management, and Director of the Long live training Program on Cultural Management at the University of Barcelona. This last one have 5 part time courses:
  • Master in Cultural Management (60 ECTS)
  • Diploma in Cultural Piolicies and management (30 ECTS)
  • Diploma in International Cultural Management and Cooperation (30 ECTS)
  • Diploma in Cultural Tourism (30 ECTS)
  • Diploma in Performing Arts Production (30 ECTS)