Diagnosi de la cultura a Barcelona 2012: Participació i consum cultural (4)*

CESC (RMC160 Feb'98)
L’allargament i l’accentuació de la crisi en les butxaques dels ciutadans s’ha notat especialment en les dades de consum cultural. A diferència dels anys precedents, en què les classes mitjanes —que formen el gruix dels assistents a l’oferta cultural de pagament— havien trampejat la situació, durant el 2012 s’ha donat una disminució generalitzada del nombre d’usuaris i, en conseqüència, dels ingressos procedents d’ells. L’augment desproporcionat de l’IVA ha tingut dues conseqüències greus: la primera, encarir i fer més dificultós l’accés a una part important de l’oferta cultural, molt en particular al món de l’espectacle; la segona, transmetre un missatge negatiu que ha comportat un retraïment més accentuat del consum, tocat, d’altra banda, per la difícil situació econòmica d’un nombre cada cop més gran de famílies.

Les dades d’usuaris proporcionades pels operadors culturals de la ciutat i les d’opinió disponibles en l’enquesta Òmnibus Municipal així ho indiquen. El consum del darrer trimestre cau en picat, en alguns casos vora el 30 %, i les manifestacions d’assistència a activitats culturals de setembre de 2011 a setembre de 2012 disminueix en 4,3 punts. El nombre mitjà d’activitats culturals a les quals els ciutadans afirmen haver assistit perd dues dècimes en sis mesos: passa de 3,7 activitats en l’enquesta de març de 2012 a 3,5 en la de setembre del mateix any. La davallada més forta s’observarà, probablement, en la de març de 2013.

Durant els primers anys de la crisi, la fortalesa de la demanda compensava la reducció de les altres fonts d’ingressos (aportació pública, publicitat o patrocini, entre d’altres). Durant l’any 2012, el consum domèstic s’ha desinflat i ha deixat de ser el flotador d’un model econòmic que avançava cap a quotes més altes d’autofinançament. En aquests moments només aguanta el consum dels no residents, en particular en aquells àmbits on el turisme cultural i patrimonial és potent. Aquest fet és constatable si es creuen les dades de participació dels residents amb la venda total d’entrades, que inclou també els no residents. Segons l’enquesta Òmnibus Municipal ja citada, els principals museus o espais d’exposició visitats pels barcelonins són el CaixaForum (amb una espectacular celebració del desè aniversari), seguit del MNAC (al qual li costa aguantar la retallada en exposicions temporals) i el CosmoCaixa. En canvi, el nombre comptabilitzat de visitants ve encapçalat pel Museu del Barça, seguit a molta distància pel CaixaForum, La Pedrera i el Museu Picasso (que perd públic perquè no pot oferir exposicions temporals de relleu), això sense comptar els 3,2 milions de visitants del Temple de la Sagrada Família. Una part molt notable dels 18,9 visitants comptabilitzats durant el 2012 a museus i col·leccions, centres d’exposicions, espais d’interès arquitectònic i arxius són turistes.

Un dels sectors que millor havia aguantat fins ara els efectes de la crisi era el de l’espectacle en viu, que havia assolit esplèndides fites fins l’any passat. Durant el 2012, el nombre total d’espectadors al teatre ha caigut un 7,7 %, i ha assolit la xifra de 2,37 milions d’entrades venudes i 2,6 milions d’espectadors.[1] Tanmateix, les xifres disponibles corresponents al darrer quadrimestre de l’any mostren una davallada molt més significativa. A Barcelona el volum d’espectadors i de facturació respecte al darrer quadrimestre de 2011 ha caigut, respectivament, un 25 % i un 28 %; i el total de l’aforament o butaques ofertes, un 21 %. I això, en un moment de gran esforç per fer augmentar l’oferta d’espectacles i funcions (molts de petit format) i per posar en marxa propostes innovadores en la programació i en els mecanismes per animar i atreure el públic. Per comparació a la mitjana espanyola, en què els espectadors han caigut el 31 %, i la recaptació, el 34 %,[2] la situació a la ciutat és lleugerament millor gràcies a la major concentració de públic i diversificació de l’oferta, i a la menor proporció de teatres públics. Nogensmenys, davant l’asfixiant necessitat de vendre entrades, molts agents culturals han entrat de manera exagerada en els webs de venda col·lectiva que condicionen la promoció d’un espectacle a la venda amb descomptes molt elevats. Aquest context ha permès contenir els ingressos per taquilla, però rebaixant excessivament el preu mitjà de l’entrada per tal que aquest fos rendible per a l’exhibidor. També ha portat els productors a deixar de banda les produccions de més cost o reposar vells èxits amb l’objectiu de reduir al màxim el risc.

En un dels camps on s’ha produït una caiguda del consum més accentuada, arrossegada en bona mesura per la reducció dels recursos pressupostaris i, en conseqüència, de l’oferta disponible, és en els tres grans auditoris de la ciutat. El nombre d’espectadors de L’Auditori i del Palau de la Música ha caigut un 16,9 % entre el 2011 i el 2012, i amb això s’ha assolit una xifra conjunta de 700.000 espectadors, fet que representa una pèrdua agregada de 144.000 persones. En canvi, el Liceu ha pogut aguantar una mica millor (amb una reducció del 7 % dels espectadors), gràcies a la fidelització del seus abonat i malgrat que la seva crisi ha tingut molta més repercussió mediàtica. La majoria d’equipaments públics —en l’espectacle en viu, les arts visuals o el patrimoni— han encarat la reducció dels pressupostos amb reposicions, l’allargament de les exposicions temporals i la reducció de noves produccions, fet que acaba passant factura en termes d’audiència.

La participació en les activitats gratuïtes no ha experimentat els increments significatius que hom podria esperar com a desplaçament del consum cultural per part d’aquells ciutadans que ara no poden assumir-ne el pagament. Cal dir que el volum de participació depèn, fonamentalment, de la quantitat i qualitat de les activitats i els serveis oferts, la capacitat dels equipaments, així com dels mitjans per fer-ne publicitat, més enllà dels públics fidels. La reducció dels pressupostos de comunicació no ha facilitat la difusió de gaires iniciatives interessants.

En aquest context, el bon comportament de la xarxa de biblioteques públiques és remarcable. El nombre d’usuaris ha assolit els 6,4 milions de visites i un volum de préstec de 4,6 milions de documents, amb increments respecte de l’any 2011 del 4,2 % i el 3,8 %, respectivament. L’any 1998 només el 13 % dels barcelonins tenien el carnet de biblioteques i avui dia el té més del 50 % de la població. És evident que la posada en funcionament de noves biblioteques ha ajudat a aconseguir unes xifres més elevades, però les biblioteques són, juntament amb els centres cívics, els grans equipaments interclassistes i de proximitat amb què compta la ciutat.

No es pot tancar la mirada sobre el consum cultural sense parlar del club de cultura TR3SC. Aquesta plataforma reuneix més de 30.000 socis, el 53 % dels quals estan domiciliats a Barcelona ciutat, amb una mitjana de 10 entrades comprades amb el carnet durant l’any, a les quals caldria afegir les adquisicions fetes fora del sistema. El volum de negoci estimat que genera a les empreses culturals del país supera els 2,5 milions d’euros. Es tracta d’un col·lectiu que consumeix de forma molt intensa una gran varietat de propostes culturals. El club no només canalitza aquests consumidors intensius cap a propostes de qualitat a un preu atractiu, sinó que durant el darrer any ha posat en marxa un gran nombre de propostes exclusives per als socis, que sovint faciliten una proximitat més gran entre artistes i audiències.

Un aspecte diferent el configura la participació directa dels ciutadans en la pràctica artística o com a membres d’entitats culturals. Les pràctiques amateurs s’han transformat amb la democratització de l’accés als mitjans digitals de producció cultural. Aquest fet explica que més enllà de les pràctiques tradicionals —escriure, pintar, tocar instruments, cantar o fotografiar, entre d’altres— no només s’hagi ampliat el repertori d’experiències sinó també, i molt particularment, els mecanismes de compartir-ho en comunitat.

D’altra banda, Barcelona té una gran tradició associativa que configura un ric teixit d’entitats culturals de tota mena, des de la cultura tradicional fins a la música, passant per les arts escèniques o l’artesania, molt assentada en els barris. El nombre de persones que mobilitza és impressionant, i genera una economia informal de voluntariat i activitats important.Finalitzarà amb  (i 5). La dimensió internacional i Epíleg[1]. ADETCA. Estadístiques. Estadística 2011/2012. Dades provisionals. També disponible en línia a: <http://www.adetca.cat/c/stats.aspx>.
[2]. CatalunyaPress [en línia] (21/03/2013). <http://www.catalunyapress.cat/es/notices/2013/03/
faeteda-presenta-un-informe-sobre-el-impacto-de-la-subida-del-iva-en-las-artes-escenicas-76823.php>

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada